Pijnbehandeling

Pijn is een veel voorkomend, maar vaak o zo lastig te behandelen verschijnsel. Vandaar ook mijn speciale interesse hiervoor. Samen werken naar een (aanvaardbare) oplossing is het streven.

Het middel dat ik gebruik is het volgende (uiteraard luisteren): 

Quantum Touch: Bij deze techniek vindt energie overdracht plaats van de ene persoon naar de andere middels aanraking met de handen in combinatie met bepaalde technieken.

Natuurlijk is er nooit een garantie te geven betreffende het resultaat. Wel is duidelijk dat veel mensen baat hebben bij één  of meerdere behandelingen.

Ook behandeling van dieren behoort tot de mogelijkheden. Deze  vindt in het algemeen, na overleg, op locatie plaats.

Voor tarieven zie de kostenpagina

Wilt u bij interesse onderstaand formulier invullen.