Mediation

Mediation is een uitstekende manier om ontstane geschillen op een goede manier op te lossen. Een goede manier voor beide partijen die zich conformeren aan de mediation om tot een passende oplossing te komen. De mediation wordt geleid door een mediator. De gesprekken vinden plaats tussen beide partijen en de mediator. De inhoud van de gesprekken is volstrekt vertrouwelijk. Er wordt een mediation overeenkomst opgemaakt waarin een aantal essentiële onderwerpen worden vastgelegd.
Medation is een relatief goedkope manier om een conflict op te lossen. Veel voorkomende problemen zitten in de relationele sfeer (echtscheidingen) werkomgeving (arbeidsconflicten) of leefsfeer.

Vasculex helpt u graag met het oplossen van de ontstane problematiek, waarbij wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk werken naar, een voor beide partijen , acceptabele oplossing.

MAAR er is nog een stadium voor: Premediation. Voordat een geschil zover escaleert dat mediation of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om tot een oplossing te komen is het in een aantal gevallen zinnig om voordien een gesprek aan te gaan met een onafhankelijk, objectief persoon. Deze kan, na aanhoren en bestuderen van de argumenten van beide partijen, aangeven waar mogelijk, in een vroeg stadium, veranderingen kunnen worden aangebracht waardoor het geschil niet verder ontspoort en genoemde vervolgstappen niet meer noodzakelijk zijn.

Indien u nadere informatie wenst neemt u dan s.v.p. contact op middels het invullen van onderstaand formulier.
Binnen twee werkdagen wordt contact met u opgenomen.